Winkelwagen is leeg
SnelServer.com Meer

Service Level Agreement


Artikel 1: Definities
1.1 Service Level Agreement (SLA): Deze Service Level Agreement.
1.2 Overeenkomst: de afspraken, vastgelegd in een schriftelijke vastlegging, per e-mail, per fax, via de bestelformulieren op de websites van Snel.com en/of mondeling op grond waarvan Snel.com diensten aan de klant ter beschikking stelt en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
1.3 Diensten: De Diensten zoals nader aangeduid op de websites van Snel.com en/of in de tussen Snel.com en de Klant gesloten overeenkomst zoals Domeinregistratie, Webhosting, Virtuele servers (VPS, VDS), Dedicated servers.
1.4 Onderhoud: Werkzaamheden aan de Snel.com serverruimtes, netwerk en de server(s).
1.5 De klant(en): Iedere (rechts)persoon(en) die met Snel.com een overeenkomst heeft gesloten en/of diensten afneemt.
1.6 Netwerk: De apparatuur en bekabeling welke ingezet worden om in de Snel.com serverruimtes een verbinding met het internet mogelijk te maken voor de server(s) van de Klant(en) en die van Snel.com.
1.7 Snel.com: Snel.com B.V., gevestigd en kantoorhoudend te Schiedam, ingeschreven onder dossiernummer 24352386 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
1.8 Snel.com Serverruimtes: Één van de server ruimtes waar vanuit Snel.com haar diensten aan de Klant(en) zal verlenen.
1.9 NOC pagina: http://www.snelnoc.com
1.10 Gemiddelde reparatietijd: De tijd die nodig is om probleem meldingen van de Klant te isoleren en op te lossen.
1.11 Werkdag(en): Van maandag tot en met vrijdag. Kantoortijden zijn van 9.00 tot 18.00 uur [GMT+01:00 Amsterdam]. Officiële feestdagen van Nederland vallen hier buiten.
1.12 Response tijd: Tijdsperiode tussen de registratie van een storing bij Snel.com en de daadwerkelijke start van de werkzaamheden in opdracht van de Klant ten behoeve van de opheffing van de storing.
1.13 DDoS aanval: Het overbelasten en/of beperken van de verbinding van één of meer netwerken, systemen, of toepassingen daarop, door met meerdere computers het netwerk, systeem of toepassing daarop overmatig te benaderen.


Artikel 2: Geplande onderhoudswerkzaamheden en kennisgeving hiervan
Snel.com zal de niet spoed eisende onderhoudswerkzaamheden plannen voor in de laatste dinsdag avond/nacht op woensdag (tussen 23:00 uur tot 06:00 uur [GMT+01:00 Amsterdam]) van de maand. Indien er spoed eisende werkzaamheden zijn die niet binnen het maandelijkse onderhoud uitgevoerd kunnen zal dit van tevoren kenbaar gemaakt worden op de NOC pagina van Snel.com. Alle geplande onderhoudswerkzaamheden vinden plaats, indien niet anders gewenst of vereist, buiten kantoortijden. Onderhoudswerkzaamheden van de leveranciers van Snel.com waar Snel.com geen macht over heeft, vallen hier buiten alhoewel Snel.com ook strikte afspraken heeft met haar leveranciers met betrekking tot de kennisgeving van deze werkzaamheden. Zodra deze werkzaamheden bekend zijn, zal Snel.com dit kenbaar maken op de NOC pagina.
 

Artikel 3: Uptime garantie van de beschikbaarheid
De dienstverlening van Snel.com is 24 uur, 7 dagen per week beschikbaar. Gedurende de duur van de overeenkomst zal Snel.com ervoor zorgdragen dat de beschikbaarheid op het netwerk en stroom voorzieningen in de Snel.com serverruimtes 99,9%¹ is. Het tijdstip van een storing en het tijdstip waarop de storing verholpen is, zijn bepalend voor de uptime garantie van de beschikbaarheid. De beschikbaarheid wordt gemeten per maand. 

Omgerekend is de maximale downtime:

  • 41 minuten op 28 dagen

  • 42 minuten op 29 dagen

  • 43 minuten op 30 dagen

  • 44 minuten op 31 dagen

¹ De geplande onderhoudswerkzaamheden van Snel.com en die van haar leveranciers en onmacht (zoals DDoS aanvallen) vallen hier buiten.
 

Artikel 4: Korting bij het niet realiseren van de gegarandeerde Uptime
Bij het niet realiseren van de uptime garantie heeft de Klant met de volgende diensten: Webhosting, Virtuele Servers (VPS, VDS), Colocatie en Dedicated Server recht op een éénmalige korting volgens de onderstaande berekening;


Binnen kantooruren

99.9% – Gegarandeerd (geen vergoeding)

99.8% – 10%

99.7% – 20%

99.6% – 25%

99.5% – 35%

99.4% – 40%

Minder dan 99.3% wordt het hele maandbedrag vergoed.


Buiten kantooruren

99.9% – Gegarandeerd (geen vergoeding)

99.8% – 5%

99.7% – 10%

99.6% – 15%

99.5% – 20%

99.4% – 30%

99.3% – 35%

99.2% – 40%

99.1% – 45%

Minder dan 99.0% wordt het hele maandbedrag vergoed.
 

Artikel 5: Response tijd
Snel.com garandeert een response tijd van 1 werkdag op alle Support tickets voor alle afgenomen diensten bij Snel.com.
 

Artikel 6: Aanspraak op korting
U maakt aanspraak op korting als u na de storing binnen 5 werkdagen een ticket opent. 
 

Artikel 7: Backups
Snel.com maakt standaard GEEN backups van de diensten die het levert. De klant dient zelf zorg te dragen voor een eigen backup of kan een backup dienst afnemen bij de dienst die die afneemt.
 

Artikel 8: Monitoring
De diensten met een Monitoring worden 24x7 uur gemonitord. Deze diensten worden gemonitord door geautomatiseerde check tools. Bij onregelmatigheden sturen deze tools geautomatiseerd berichten naar de klant zodat deze het kan oppakken en oplossen.
 

Artikel 9: Contact
In geval van storingen tijdens of buiten kantoortijden (maandag t/m vrijdag 09:00-18:00 [GMT+01:00 Amsterdam]) is Snel.com bereikbaar per e-mail op support@snelserver.com.nl of telefonisch op 0 88 3 088 099. In geval van storingen buiten kantooruren dienen de storingen echter wel per email gemeld naar support@snelserver.com.
 

Artikel 10: Slotbepalingen
10.1 Deze SLA is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Snel.com. Indien er artikelen uit deze SLA tegenstrijdig zijn met die van de Algemene Voorwaarden zijn de artikelen van de Algemene Voorwaarden altijd leidend.
10.2 Deze SLA is van toepassing op alle diensten van Snel.com. 
10.3 Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meer artikelen van deze SLA ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze SLA onverminderd van kracht blijven en zullen Snel.com en de Klant in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.Hier zijn 4 van de 12 redenen om te kiezen voor SnelServer.com

Upgraden op elk moment

Wij voorzien u van meer flexibiliteit door u in staat te stellen om op elk gewenst moment uw server te upgraden. U kunt bij SnelServer.com zeer eenvoudig uw server upgraden, waardoor u niet opnieuw uw IP adressen hoeft te nummeren of bang hoeft te zijn voor het verliezen van uw gegevens. Al onze dedicated servers zijn standaard voorzien van hot-swap harde schijven waardoor uw upgrades zonder downtime of dataverlies gedaan kunnen worden.

Direct online

SnelServer.com is een hosting provider met een No-nonsense mentaliteit. Wij doen wat wij beloven! Zo zijn wij één van de weinige hosting providers die ook daadwerkelijk voordelige dedicated servers met instant setup aanbieden. Dit betekent dat u niet meer uren of zelfs dagen hoeft te wachten totdat uw server geactiveerd wordt. Indien onze dedicated servers met instant setup op voorraad zijn, kunt u in slechts enkele minuten een snelle en betrouwbare hosting omgeving creëren. Bij SnelServer.com bespaart u dus zowel tijd als geld en kunt u genieten van robuuste serverprestaties.

Geen langlopende contracten

SnelServer.com heeft geen langlopende contracten, omdat wij ervan overtuigd zijn dat u zult genieten van onze flexibele, snelle en high performance servers die compleet aansluiten op uw uiteenlopende hosting behoeftes. Hierdoor stellen wij geen verplichtingen; u kunt uw dedicated server annuleren door deze simpelweg niet te verlengen. Dit betekent dat uw server automatisch op het einde van de looptijd gedeactiveerd zal worden.

Eigen server samenstellen

Wij zijn vastberaden om te voldoen aan de veranderende hosting behoeften van onze klanten. Daarom kunt u bij SnelServer.com uw een eigen dedicated server samenstellen met de gewenste hardware, geheugen en processor. Door gebruik te maken van onze gebruiksvriendelijke configuratie tool kunt u zeer eenvoudig uw eigen dedicated server samenstellen. Het enige wat u hoeft te doen is op de componenten die u nodig heeft klikken of simpelweg slepen. Onze dedicated servers op maat bieden enterprise hosting oplossingen aan waarmee u uw IT omgeving kunt maximaliseren.

LEES MEER