Winkelwagen is leeg
SnelServer.com Meer

Service Level Agreement


Artikel 1: Definities
1.1 Service Level Agreement (SLA): Deze Service Level Agreement.
1.2 Overeenkomst: de afspraken, vastgelegd in een schriftelijke vastlegging, per e-mail, per fax, via de bestelformulieren op de websites van Snel.com en/of mondeling op grond waarvan Snel.com diensten aan de klant ter beschikking stelt en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
1.3 Diensten: De Diensten zoals nader aangeduid op de websites van Snel.com en/of in de tussen Snel.com en de Klant gesloten overeenkomst zoals Domeinregistratie, Webhosting, Virtuele servers (VPS, VDS), Dedicated servers.
1.4 Onderhoud: Werkzaamheden aan de Snel.com serverruimtes, netwerk en de server(s).
1.5 De klant(en): Iedere (rechts)persoon(en) die met Snel.com een overeenkomst heeft gesloten en/of diensten afneemt.
1.6 Netwerk: De apparatuur en bekabeling welke ingezet worden om in de Snel.com serverruimtes een verbinding met het internet mogelijk te maken voor de server(s) van de Klant(en) en die van Snel.com.
1.7 Snel.com: Snel.com B.V., gevestigd en kantoorhoudend te Schiedam, ingeschreven onder dossiernummer 24352386 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
1.8 Snel.com Serverruimtes: Één van de server ruimtes waar vanuit Snel.com haar diensten aan de Klant(en) zal verlenen.
1.9 NOC pagina: http://www.snelnoc.com
1.10 Gemiddelde reparatietijd: De tijd die nodig is om probleem meldingen van de Klant te isoleren en op te lossen.
1.11 Werkdag(en): Van maandag tot en met vrijdag. Kantoortijden zijn van 9.00 tot 18.00 uur [GMT+01:00 Amsterdam]. Officiële feestdagen van Nederland vallen hier buiten.
1.12 Response tijd: Tijdsperiode tussen de registratie van een storing bij Snel.com en de daadwerkelijke start van de werkzaamheden in opdracht van de Klant ten behoeve van de opheffing van de storing.
1.13 DDoS aanval: Het overbelasten en/of beperken van de verbinding van één of meer netwerken, systemen, of toepassingen daarop, door met meerdere computers het netwerk, systeem of toepassing daarop overmatig te benaderen.


Artikel 2: Geplande onderhoudswerkzaamheden en kennisgeving hiervan
Snel.com zal de niet spoed eisende onderhoudswerkzaamheden plannen voor in de laatste dinsdag avond/nacht op woensdag (tussen 23:00 uur tot 06:00 uur [GMT+01:00 Amsterdam]) van de maand. Indien er spoed eisende werkzaamheden zijn die niet binnen het maandelijkse onderhoud uitgevoerd kunnen zal dit van tevoren kenbaar gemaakt worden op de NOC pagina van Snel.com. Alle geplande onderhoudswerkzaamheden vinden plaats, indien niet anders gewenst of vereist, buiten kantoortijden. Onderhoudswerkzaamheden van de leveranciers van Snel.com waar Snel.com geen macht over heeft, vallen hier buiten alhoewel Snel.com ook strikte afspraken heeft met haar leveranciers met betrekking tot de kennisgeving van deze werkzaamheden. Zodra deze werkzaamheden bekend zijn, zal Snel.com dit kenbaar maken op de NOC pagina.
 

Artikel 3: Uptime garantie van de beschikbaarheid
De dienstverlening van Snel.com is 24 uur, 7 dagen per week beschikbaar. Gedurende de duur van de overeenkomst zal Snel.com ervoor zorgdragen dat de beschikbaarheid op het netwerk en stroom voorzieningen in de Snel.com serverruimtes 99,9%¹ is. Het tijdstip van een storing en het tijdstip waarop de storing verholpen is, zijn bepalend voor de uptime garantie van de beschikbaarheid. De beschikbaarheid wordt gemeten per maand. 

Omgerekend is de maximale downtime:

  • 41 minuten op 28 dagen

  • 42 minuten op 29 dagen

  • 43 minuten op 30 dagen

  • 44 minuten op 31 dagen

¹ De geplande onderhoudswerkzaamheden van Snel.com en die van haar leveranciers en onmacht (zoals DDoS aanvallen) vallen hier buiten.
 

Artikel 4: Korting bij het niet realiseren van de gegarandeerde Uptime
Bij het niet realiseren van de uptime garantie heeft de Klant met de volgende diensten: Webhosting, Virtuele Servers (VPS, VDS), Colocatie en Dedicated Server recht op een éénmalige korting volgens de onderstaande berekening;


Binnen kantooruren

99.9% – Gegarandeerd (geen vergoeding)

99.8% – 10%

99.7% – 20%

99.6% – 25%

99.5% – 35%

99.4% – 40%

Minder dan 99.3% wordt het hele maandbedrag vergoed.


Buiten kantooruren

99.9% – Gegarandeerd (geen vergoeding)

99.8% – 5%

99.7% – 10%

99.6% – 15%

99.5% – 20%

99.4% – 30%

99.3% – 35%

99.2% – 40%

99.1% – 45%

Minder dan 99.0% wordt het hele maandbedrag vergoed.
 

Artikel 5: Response tijd
Snel.com garandeert een response tijd van 1 werkdag op alle Support tickets voor alle afgenomen diensten bij Snel.com.
 

Artikel 6: Aanspraak op korting
U maakt aanspraak op korting als u na de storing binnen 5 werkdagen een ticket opent. 
 

Artikel 7: Backups
Snel.com maakt standaard GEEN backups van de diensten die het levert. De klant dient zelf zorg te dragen voor een eigen backup of kan een backup dienst afnemen bij de dienst die die afneemt.
 

Artikel 8: Monitoring
De diensten met een Monitoring worden 24x7 uur gemonitord. Deze diensten worden gemonitord door geautomatiseerde check tools. Bij onregelmatigheden sturen deze tools geautomatiseerd berichten naar de klant zodat deze het kan oppakken en oplossen.
 

Artikel 9: Contact
In geval van storingen tijdens of buiten kantoortijden (maandag t/m vrijdag 09:00-18:00 [GMT+01:00 Amsterdam]) is Snel.com bereikbaar per e-mail op support@snelserver.com.nl of telefonisch op 0 88 3 088 099. In geval van storingen buiten kantooruren dienen de storingen echter wel per email gemeld naar support@snelserver.com.
 

Artikel 10: Slotbepalingen
10.1 Deze SLA is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Snel.com. Indien er artikelen uit deze SLA tegenstrijdig zijn met die van de Algemene Voorwaarden zijn de artikelen van de Algemene Voorwaarden altijd leidend.
10.2 Deze SLA is van toepassing op alle diensten van Snel.com. 
10.3 Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meer artikelen van deze SLA ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze SLA onverminderd van kracht blijven en zullen Snel.com en de Klant in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.Hier zijn 4 van de 12 redenen om te kiezen voor SnelServer.com

Uitstekende prijs

SnelServer.com is één van de meest betaalbare hosting providers terwijl we gebruik maken van de meest moderne en krachtige hardware. Wij bieden de beste hosting deals tegen uitstekende prijzen aan, vooral als u zich bedenkt dat andere hosting providers hoge prijzen vragen voor freebies zoals dedicated KVM over IP. Bij SnelServer.com kunt u tegen zeer scherpe prijzen genieten van verschillende besturingssystemen en dedicated servers zoals dual core, quad core, dual quad core, hexa core en dual hexa core.

Upgraden op elk moment

Wij voorzien u van meer flexibiliteit door u in staat te stellen om op elk gewenst moment uw server te upgraden. U kunt bij SnelServer.com zeer eenvoudig uw server upgraden, waardoor u niet opnieuw uw IP adressen hoeft te nummeren of bang hoeft te zijn voor het verliezen van uw gegevens. Al onze dedicated servers zijn standaard voorzien van hot-swap harde schijven waardoor uw upgrades zonder downtime of dataverlies gedaan kunnen worden.

Application Programming Interface (API)

SnelServer.com voorziet u van een betrouwbare Application Programming interface (API) die eenvoudig te implementeren is. Met een API kunt u naadloos onze control panel integreren in uw eigen systeem. Door onze control panel te integreren kunt onze dedicated servers onder uw eigen merknaam doorverkopen en bepaalt u zelf de verkoopprijs. Gebruikmakend van onze infrastructuur bent u zelf verantwoordelijk voor de ondersteuning en facturatie aan uw klanten. Integreer met onze API de control panel van SnelServer.com en verdien uw geld op een zeer eenvoudige manier.

Enterprise servers

Bij Snel.com bieden we geen desktop machines aan, maar servers van Supermicro en Dell die zijn ontworpen om de beste prestaties te leveren en daarnaast zijn de servers zeer efficient en milleuvriendelijk. Supermicro brengt innovatieve technologieën als eerste naar de markt en de moederborden zijn krachtig en kwalitatief gebouwd om klanttevredenheid te verhogen. Dell servers zijn ontworpen om de performance en uitbreidingsmogelijkheden te versnellen en de productiviteit te verhogen. Daarnaast voldoen de servers van Dell aan de veelzijdige gebruikseisen van onze klanten.

LEES MEER