Sepetiniz şu an boş
SnelServer.com Devamı

Kurallar ve Şartlar


Bölüm 1 Tanımlar
1.1 
Kurallar ve Şartlar: Snel.com B.V.‘ye ait Kurallar ve Şartlar.
1.2 Sipariş formu(ları): Snel.com B.V. web sitelerindeki sipariş formu(ları). 
1.3 Müşteri(ler): Snel.com B.V. ile sözleşme yapan ve/veya hizmet satın alan herhangi (yasal) kişi(ler).  
1.4 Müşteri Ekipmanları: Müşterinin sahip olduğu Racklar, Sunucular, Switchler, Harici Sürücüler, kablolar ve müşteriye ait diğer tüm ekipmanlar.
1.5 Bandwidth:  Kullanıcı tarafından yüzde 95  metodu  üzerinde oluşturulan tüm trafik. 

1.6 Trafik: Müşteri’nin websitesi, e-maili, sanal sunucusu  ve /veya   ekipmanları üzerinden oluşturulan tüm gelen ve giden trafik.  
1.7 Servis Engelleme Saldırısı (DoS): Bir bilgisayar ile  ağa erişerek  sistemi ya da uygulamayı aşırı çalıştırarak, bir ya da birden fazla ağın, sistemin ya da üzerindeki uygulamaların bağlantısına aşırı yükleme yapmak ve /veya  kısıtlamak.
1.8 Hizmet(ler): Snel.com B.V. web sitesinde ve /veya Müşteri ile Snel.com B.V. arasındaki Domain Hosting, Özel Sanal Sunucu, Dedicated Sunucu ve Co-location Sözleşmelerinde detaylıca belirtilen tüm hizmetler.
1.9 Dağıtılmış Servis Engelleme Saldırısı (DDoS): Çok sayıda bilgisayar ile ağa erişerek, sistemi ya da uygulamayı aşırı kullanarak, bir ya da birden fazla ağın, sistemin ya da üzerindeki uygulamaların bağlantısına aşırı yükleme yapmak ve /veya  kısıtlamak.
1.10 Domain adı: Bir web sitesi için benzersiz bir ad. 
1.11 Domain Kayıt: Domain adının bir uzantı ile birlikte saklanması amacı ile kayıt edilmesi.  
1.12 Downtime: Müşterinin kullanımındaki servislerde duraksama ya da kesinti süresi.
1.13 Fiyat teklifi(leri): Snel.com B.V. tarafından Müşteri’ye  email ya da faks yoluyla yapılan, yazılı ve/veya sözlü tüm teklifler. 
1.14 Depolama:  Snel.com B.V. tarafından bir ya da birden fazla Snel.com B.V. sunucuları üzerinden sağlanan disk alanı. 
1.15 Sözleşme: Sözleşmeler, yazılı olarak, e-posta, faks veya Snel.com B.V. internet sitesi yoluyla kaydedilmiş, ve/veya Snel.com B.V.’nin müşterilerine veya Kurallar ve Şartlar bölümünü onaylayan kişileri içerir.
1.16 Snel.com B.V.: Snel.com B.V. Internet Services BV, Hollanda Schiedam’da 24352386 dosya numarası ve NL8124.80.909.B01 vergi numarası ile Rotterdam Ticaret Odasında ve Rotterdam Vergi Dairesinde kayıtlıdır.
1.17 Snel.com B.V. Donanımı: Snel.com B.V.’nin sahip olduğu Rack sistemi, Sunucular, Switch’ler, Kablolar ve diğer her donanım Snel.com B.V. donanımıdır.
1.18 Snel.com B.V. Sunucu alanları: Snel.com B.V.’nin Kullanıcı(lar)ına sağladığı alanlardır.
1.19 SnelServer: SnelServer, Snel.com B.V.’nin ticarı markasıdır.
1.20 Spam: İstenmeyen e-postalar göndermek
1.21 Güç: Müşteri Donanımı tarafından tüketilen güç. Amper veya kW/saat olarak ölçülür.
1.22 Hosting: Snel.com B.V. sunucularında sağlanan saklama alanı ve web sitelerini internet üzerinden erişilebilir hale getirmek.
1.23 İş günü/günleri: Pazartesi gününden Cuma gününe kadar. Ofis saatleri 9.00 ile 17.00 arası. Resmi tatiller dahil değil.
1.24 Yüzde 95 metodu: %95, ay boyunca ölçülen trafiğin ortalama değeridir. En yüksek olan %5’lik kısım toplam ortalamada hesaplanmaz.

 

Bölüm 2 Kurallar ve Şartların Uygulanabilirliği
2.1 Bu Kurallar ve Şartlar, Snel.com B.V. tarafından yapılan tüm teklifler, kotasyonlar, öneriler ve sözleşmeler ve diğer bütün sözleşmelere uygulanır. Taraf olarak bu Kurallar ve Şartlar Snel.com B.V. ve Müşteri tarafından yeniden düzenlenmemiştir.
2.2 Eğer Kurallar ve Şartlar, Sözleşmede bir veya daha fazla madde ile çatışır veya saparsa, Sözleşme koşulları uygulanır.
2.3 Müşteri veya üçüncü şahısların Kurallar ve Şartları, Snel.com B.V. için geçerli değildir ve uygulanmaz.
2.4 Kurallar ve Şartlar ile Müşterinin Kurallar ve Şartlarının uygulanması halinde Snel.com B.V.’nin Kurallar ve Şartları hüküm sürer.

 

Bölüm 3 Sözleşmenin Kurulması
3.1 Aksi belirtilmedikçe Snel.com B.V. tarafından yapılan kotasyonlar yükümsüzdür.
3.2 Aksi belirtilmedikçe Snel.com B.V. tarafından yapılan tüm kotasyonların belirtilen tarihten itibaren yedi (7) gün süresi vardır.
3.3 Genel Koşullardaki hükümlerden sapma durumu, yalnızca Snel.com B.V. ile yapılan yazılı ve/veya e-posta yoluyla yapılan görüşmeler sonucunda Snel.com B.V.’nin kabul etmesi durumunda geçerli olur.
3.4 Sözleşme, aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi durumunda gerçekleşir.
i) Snel.com B.V. internet sitelerinin birindeki Kurallar ve Şartlar dijital onaylı sipariş formlarının tamamlanması.
ii) E-posta, faks veya başka bir yazılı şekilde, giderlerin belirtilmesiyle ve Kural ve Şartların kabulu sonucu gerçekleşen bir sipariş.
iii) Kotasyon veya Kurallar ve Şartların kabulunu içeren ve imzalı bir formun Snel.com B.V.’ye e-mail, faks veya yazılı yolla ulaştırılması.
3.5 Snel.com B.V. nedeni ne olursa olsun hizmet sağlamayı reddetme hakkını saklı tutar.
3.6 Müşteri, Snel.com B.V. ile yaptığı sözleşmenin hemen sonrasında Sözleşmenin yerine getirilmesini kabul eder ve onaylar. Medeni Kanun’un (“CC”) 7:46d fıkrasında 1. paragrafında belirtildiği gibi uzak mesafeli sözleşmelerin iptali için belirtilen süre bu nedenle geçerli olmayacaktır. Eğer Snel.com B.V.  sözleşmenin imzalanmasının hemen sonrasında uygulamaya başlamazsa, Müşteri, Snel.com B.V.’nin beş (5) iş günü içerisinde yürütmeye başlamaması halinde beş (5) iş günü içerisinde sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.
3.7 Snel.com B.V. ve Müşteri, sözleşmenin kurulmasını kanıtlamak için başka yollar kullanma konusunda serbesttir.
3.8 Sözleşmeye eklemeler veya düzenlemeler, e-posta veya posta ile görüşülebilir.

 

Bölüm 4 Süre ve Fesih
4.1 Sözleşme, aksi belirtilmedikçe en az bir (1) ay olmak üzere belirsiz bir süre için geçerlidir.
4.2 Sözleşme, yalnızca kayıtlı posta, faks veya e-posta (tarafımızdan bilinen bir adres olması kaydıyla) yoluyla bir aylık uyarı süresi uyarınca feshedilebilir. İptaliniz, Snel.com B.V. tarafından gönderilecek bir onay ile gerçekleşecek.
4.3 İptal, fesih veya bozulma halinde Snel.com B.V., Müşteriye ait olan tüm hesapları kaldırmak, tüm verileri silmek ve erişilemez hale getirmekle yükümlüdür. Bu durumda Snel.com B.V.’nin müşteriye bu verilerin kopyasını vermek gibi bir yükümlülüğü yoktur.
4.4 Snel.com B.V. müşterinin iflası, istenilen veya gerekli ödemeleri yapmaması, borçlarının yasal bir borç haline gelmesi veya sermayesi üzerinde serbest yönetimi kaybetmesi halinde Sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda ikinci partinin herhangi bir tazminat isteme hakkı bulunmamaktadır.
4.5 Aşağıdaki maddelerin meydana gelmesi halinde 19. Bölüm hükümlerine rağmen Snel.com B.V.’nin Sözleşmeyi, herhangi bir yargı müdahalesi olmadan feshetme hakkı vardır.
i) Müşteri İnterneti uygunsuz amaçla kullanıyorsa.
ii) Müşteri, uluslararsı kanunlara ve düzene karşı gelecek bilgileri yayıyorsa.
iii) Müşteri, kabul görmüş norm ve değerlerin aksine bilgileri yayıyorsa.
iv) Müşteri, görünüm, ırk, din, cinsiyet, kültür, miras veya saldırgan sayılabilecek başka bir konuda bilgi yayıyorsa. Ayrıca, Snel.com B.V. sunucularına sözde mp3 sayfası veya sayfaları konmasına da izin verilmez.
v) Müşteri spam gönderimi yapıyorsa.
4.6 Eğer Müşteri(ler) hizmetleri spam, port tarama veya hack gibi konuları ele alma amacıyla kullanıyorsa Snel.com B.V. müşteriye bir takım talimatlar verecektir ve bu talimatların önceden belirtilen süre içerisinde tamamlanması gerekmektedir.
4.7 Eğer bir müşterinin sunucu ve/veya internet sitesi DoS veya DdoS saldırıyı konu alıyorsa Snel.com’ın Müşteriye sağladığı talimatları belirtilen süreç içerisinde tamamlaması gerekir.
4.8 Eğer 4.6 ve 4.7’nci Paragraftaki talimatlar belirtilen zaman çerçevesinde yerine getirilmezse, Snel.com B.V. sunucuyu ve/veya Müşterinin internet sitesini geçici olarak durdurma hakkına sahiptir.
4.9 Eğer müşteri herhangi bir meslek grubunda veya işte değilse, Müşterinin Sözleşmenin sağlanmasından sonra yedi gün içerisinde, Snel ınternet Services B.V.’nin sözleşmeyi uygulamaya başlamadığı sürece sebep göstermeksizin sözleşmeyi feshetme hakkı vardır.
4.10 Müşteri, Snel.com B.V. sözleşmesinin herhangi bir yükümlülüğüne uymaması durumunda hukuki bir ispata gerek kalmadan ve zarar, faiz ve hasarlar için tazminat hakkını saklı tutarak tüm sözleşmeleri feshetme hakkına sahiptir.

 

Bölüm 5 Teslimat
5.1 Belirlenen teslim tarihleri Snel.com B.V.’nin resmi olarak son teslim tarihini ifade etmez. Snel.com B.V. yükümlülüklerini yerine getirmek için en az on dört (14) güne ihtiyacı olabilir.
5.2 Herhangi bir teslimat başarısızlığı sonucunda Müşteri, asla sözleşmeyi feshetme veya Snel.com B.V.’ye karşı başka bir müdahalede bulunma yetkisine sahip değildir. Bu yalnızca teslimatın bir aydan fazla süreyle geç kalması durumunda farklıdır. Bu durumda Müşteri, herhangi bir tazminat hakkı olmaksızın sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir.
5.3 Snel.com B.V. tarafından belirtilen süreçler, son teslim tarihini belirtmez. Snel.com B.V. teslimat tarihi aşıldığı için oluşan olumsuz sonuçlardan, Snel.com B.V. adına ağır ihmal veya kasıt olmadığı sürece sorumlu değildir.

 

Bölüm 6 Müdahale ve Zorlayıcı Sebepler
6.1 Snel.com B.V. internet sitelerini ve sistemleri, bakım, değiştirme veya geliştirme amacıyla geçici olarak servis dışı bırakma hakkına sahiptir. Snel.com B.V. ofis saatleri dışında ve plansız durdurmalarda müşterilerini bilgilendirmeye çalışacaktır.
6.2 Snel.com B.V., fonksiyonelliği arttırmak ve hataları düzeltmek amacıyla web sitelerini veya parçalarını değiştirme hakkına sahiptir. Snel.com B.V., böyle bir durumda Müşterilerini bilgilendirme gayretinde olacaktır. Müşterileri ilgilendiren herhangi bir düzenleme durumunda sadece Müşteri için değişikliği iptal etme gibi bir durum mümkün değildir. Snel.com B.V., değişiklikler sebebiyle oluşabilecek hasarlardan sorumlu değildir.
6.3 Bakım veya başka sebeplerden ötürü meydana gelebilecek problemler sebebiyle hizmetlerin kullanılamaması durumunda Snel.com B.V., müşterilerine mevcut durum ile ilgili bilgilendirmeyi, problemin sebebi ve süresi dahil, yapma gayreti içerisinde olacaktır.
6.4 Çalışanların hastalığı, İnternet ve/veya telekomünikasyon altyapısı ile ilgili yetersizlikler, ağ saldırıları, DoS ve DdoS saldırıları, güç kesintileri, iç karışıklık, seferberlik, savaş, toplu taşıma engelleri, grevler, lokavtlar, iş kesintileri, tedarik kesintileri, doğal afetler, yangın, sel, ithalat ve ihracat engelleri ve Snel.com B.V.’nin kendi tedarikçilerinin teslimat yapamaması halinde oluşabilecek zorlayıcı sebeplerde Sözleşme askıya alınır ve zorlayıcı sebepler altmış (60) günden fazla devam ederse Sözleşme, hasarlar için herhangi bir hak talep etmeksizin feshedilebilir.

 

Bölüm 7 Kesintiler
7.1 Kesintinin farkına varılmasının hemen ardından Snel.com B.V., Müşterilerini e-posta ve telefonla aşağıdaki konular hakkında bilgilendirme yükümlülüğüne sahiptir.
i) Kesintinin sebebi;
ii) Kesintiden etkilenecek hizmet(ler);
iii) Müşterinin şirketinin ismi;
iv) Müşterinin ismi, telefon numarası ve e-posta adresi;
v) Snel.com B.V. çalışanları için olası bir yönerge.
7.2 Snel.com B.V., 7.1’inci paragrafta belirtilen bilgilendirmeleri yaptıktan sonra yenileme işlemlerinin süresi ile ilgili tahmini bir zaman verecektir ve kesintinin mümkün olan en kısa sürede giderilmesi için çalışacaktır.
7.3 Müşteri, sözleşmede aksi belirtilmediği sürece SLA’da belirtildiği kadar müdahale ve itiraz hakkına sahiptir. SLA dışındaki bir kesintide müşterinin indirim talep hakkı yoktur.
7.4 Snel.com B.V., hizmeti yenilemek yerine aynı ölçüde yeterli başka bir hizmet kullanma hakkına sahiptir.
7.5 Müşteriye bu bölümdeki haklar yalnızca kesinti durumunda verilmiştir. Dahil olan diğer haklarda tazminat isteme hakkı açıkça hariç tutulmuştur.

 

Bölüm 8 Yükümlülük
8.1 Snel.com B.V. yükümlülüğü, Snel.com B.V. hatası sebebiyle Müşterinin mağdur olduğu durumlarda bu sözleşmede geçen yükümlülükler dahilindedir. Açıkça belirtilen bir garanti durumu ve Snel.com B.V. tarafından yapılan yasadışı eylem sonucu oluşabilecek durumunu içerir. Ancak, hangi durum olursa olsun, hasarlar için doğrudan ödenecek tutar bin (1,000) euroyu geçemez.
8.2 Snel.com B.V., dolaylı zararlar, tasarruf kaybı, iş durması nedeniyle iş veri kaybı gibi durumlardan sorumlu değildir.
8.3 8.1’inci paragrafta belirtilen durumların yanında Snel.com B.V.’nin hasarlar konusunda sebebine bakılmaksızın herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 8.1’inci paragrafta belirtilen azami miktar, Snel.com B.V. yöneticileri adına kasıt veya ağır ihmalden kaynaklandıysa silinecektir.
8.4 Snel.com B.V. yükümlülüğü, yalnızca Müşterinin anında ve doğru bir şekilde Snel.com B.V. ile iletişime geçerek ve şikayetinin çözümü için makul bir süre belirtmesiyle geçerli olur. Bilgilendirmenin, Snel.com B.V. tarafından yeterli bir şekilde şekilde cevaplanması için eksiklik ile ilgili ayrıntılı bilgi içermesi gereklidir.
8.5 Snel.com B.V., kendi geliştirdiği yazılımların veya Snel.com B.V. tarafından tavsiye edilen veya sağlanan üçüncü parti yazılımların yüklenmesi ve/veya kullanımı sırasında oluşabilecek hasarlardan sorumlu değildir.
8.6 Snel.com B.V., 6. Bölümde belirtilen zorlayıcı sebeplerden oluşacak hasarlardan kesinlikle sorumlu değildir.
8.7 SnelInternet Services B.V.’ye karşı tazminat talebinde bulunma durumunun, olayın meydana gelmesinden sonra beş (5) iş günü içerisinde yazılı olarak bildirilmesi gereklidir.
8.8 Genellikle müşteriden ve üçüncü partiden olan ve kısmen Snel.com B.V.’nin mal, materyal veya sonuçlarından oluşan hizmetlerdeki kusurun sorumluluğu müşteriye aittir.
8.9 Müşterinin verilerindeki değişikliklerin anında Snel.com B.V.’ye e-posta veya yazı yoluyla bildirilmesi gerekir. Eğer müşteri bunu yapmazsa, Snel.com B.V. oluşabilecek hasarlardan sorumlu değildir.
8.10 Snel.com B.V., websitesinde aksi belirtilmedikçe e-posta, web siteleri ve veritabanlarını yedeklemekle yükümlüdür. Aksi belirtildiyse veya aksi şekilde anlaşıldıysa herhangi bir hasar sonucu oluşabilecek veri kaybından sorumlu değildir. Yedeklemeler kişinin kendi koruması içindir.
8.11 Snel.com B.V.  sadece Sorumluluk Sigortasının azami sigorta tutarı kadar sorumlu tutulabilir.

 

Bölüm 9 Sigorta
9.1 Snel.com B.V. sigortanın süresi ve Sözleşme boyunca yükümlülük ve profesyonel yükümlülük konusunda sigortaya sahiptir.
9.2 Müşterinin donanımında oluşabilecek bir hasar, 8. Bölümde belirtilen durumlar olmadığı sürece müşteriye ait bir risktir. Sözleşme boyunca herhangi bir hırsızlık, zarar ve/veya donanımda meydana gelen hasar müşteriye aittir.
9.3 Müşteri, sigorta poliçeleri ile ilgili inceleme için ilk isteğinde Snel.com B.V.’ye erişimi sağlanacaktır.

 

Bölüm 10 Hükümler
10.1 Kurallar ve Şartlardaki fiyatlarla Snel.com B.V. internet sitesindeki tüm fiyatlara aksi belirtilmedikçe katma değer vergisi (KDV) dahildir.
10.2 Tüm fiyatlar aksi belirtilmedikçe euro cinsindendir.
10.3 Snel.com B.V. internet siteleri, kotasyonları, broşürleri ve diğer Snel.com B.V. belgelerinde belirtilen fiyatlarda programlama ve yazım hataları olma ihtimali mevcuttur. Bu tip hatalarda yükümlülük kabul edilmez.
10.4 Snel.com B.V. döviz kurlarını her zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Snel.com B.V. müşterilerini, faiz oranı değişimi ile ilgili ayda en az bir (1) kere Snel.com B.V. internet sitesi aracılığıyla veya e-posta ile bilgilendirecektir.
10.5 Snel.com B.V.’in Sözleşmeden doğan tüm maliyetler Müşteriye atfedilebilmesi şartıyla Müşteri tarafından karşılanacaktır.

 

Bölüm 11 Ödeme Şartları
11.1 Sözleşmenin şartlarında belirtilen fiyatlar peşin olarak tahsil edilecektir. Ücretler, sözleşmede aksi belirtilmediği sürece çeyreklik dönemler için fatura edilecektir.
11.2 Snel.com B.V. Müşteriye, ödemesi gereken tutarı fatura olarak gönderecektir. Ödemenin faturası, Sözleşmede aksi belirtilmedikçe yirmi bir (21) gün sonrası için kesilir.
11.3 Müşteri, ödemeyi faturada belirtilen zamanda yapmazsa, Müşteriye beş (5) iş günü daha ek süre verilir. Eğer müşteri ödemeyi yine yapmazsa, yeniden bilgilendirmeksizin ihmale girer.
11.4 Eğer müşteri faturadaki fiyatın yanlış olduğunu düşünürse, beş (5) iş günü içerisinde Snel.com B.V.’yi yazı veya e-posta yoluyla bilgilendirmelidir. Snel.com B.V., şikayeti almasının ardından faturayı incelemek ve cevap vermek için beş (5) iş günü süreye sahiptir.
11.5 Ödemeler, banka transferi, PayPal, IDEAL, kredi veya hesap kartı ile yapılabilir.
11.6 Doğrudan hesap ödemelerinde müşterinin, hesabında yeterli miktarda bakiyenin bulunduğundan emin olması gereklidir.
11.7 İhmale düşen müşterinin elindeki ücret müşteri tarafından alınamaz veya Snel.com B.V.’ye ödenemez.
11.8 Eğer ödemeler zamanında yapılmıyorsa veya borçlanan tutarın yeniden yapılandırılması gerekiyorsa on beş (15) euro ek yönetim ücreti tahsil edilir.
11.9 Bir hata sonucu alınması gerekenin üzerinde bir ücret tahsil edildiği takdirde Snel.com B.V. fazladan alınan ücreti Müşterinin ilk talebinde anında iade etmekle yükümlüdür.
11.10 Bir ödemenin vadesi geçtiyse Müşteri, borçlandığı miktara ve faizlere ek olarak yargı sürecinin tamamlanması için icra memurları, avukatlar ve tahsilat bürolarının masraflarını da ödemekle yükümlüdür.
11.11 Müşterinin, iflas etmesi, tasfiyeye girmesi, feshetmesi, varlıklarına el konması ve ölmesi durumunda ödemelerin talebi anında durdurulur.
11.12 Yukardaki durumlarda Snel.com B.V.’nin Sözleşmeyi yargının müdahalesi gerekmeksizin uygulama, askıya alma veya feshetme hakkı, müşteride oluşabilecek hasar için tazminat sorumluluğu olmaksızın saklıdır.

 

Bölüm 12 Hosting ve İlgili Hizmetler
12.1 Eğer hizmet,e-posta hizmeti veya hosting gibi depolamaveya müşteriden üçüncü partiye materyal iletimi ile ilgiliyse, aşağıdaki bölüm uygulanır.
12.2 Müşteri Hollanda kanunları ile çatışan bilgileri Snel.com B.V. sunucuları aracılığıyla paylaşamaz. Buna, üçüncü parti kişilerin gizliliğini etkileyebilecek telif hakkı sahibinin izni olmadan yayınlanan veriler, tehdit, iftira, ırkçı, ayrımcı içerik, çocuk pornografisi, torrent bağlantıları içeren içerikler de dahildir.
12.3 Snel.com B.V. herhangi bir üçüncü parti (“şikayetçi”) kişinin, herhangi bir anlaşmazlık sonucu yaptığı şikayet için şikayet prosedürünü kullanır. Şikayetçi, Snel.com B.V.’nin kanaatinde haklı bulunduğunda, Snel.com B.V., materyali kaldırmak veya materyale erişimi engellemekle yükümlüdür. Bu durumda Snel.com B.V., müşterinin kişisel bilgilerini, yetkili makamlara sağlama yetkisine sahiptir. Bu durumda Snel.com B.V. müşteriyi bilgilendirecektir.
12.4 Olası suç bilgileri ile ilgili bir bilgi varsa Snel.com B.V. bunu rapor etmekle yükümlüdür. Snel.com B.V., Müşteri ile ilgili bütün bilgileri yetkili makamlara verme ve bu yetkili makamın Snel.com B.V.’den istediği bilgileri araştırma çerçevesinde sağlama hakkına sahiptir.
12.5 Müşteri tarafından sağlanan bilgiler hakkındaki şikayetlerin tekrarı durumunda Snel.com B.V., sözleşmeyi feshetme ve/veya sonlandırma hakkına sahiptir.
12.6 Müşteri, yukarda beliritlen durumların sonucu ortaya çıkabilecek hasarları karşılayacağının teminatını Snel.com B.V.’ye verir. Snel.com B.V., Müşteri’nin sebep olduğu hasarlardan şikayet prosedürü kapsamında sorumlu değildir.
12.7 Müşteri, diğer müşterilere, internet kullanıcılarına veya sunuculara zarar verenlere müdahale etmekten kaçınmalıdır. Müşteriler, sunucular üzerinde olsun olmasın, müşterinin bildiği veya şüphelendiği, Snel.com B.V. sunucularına zarar verebilecek müşteriler ve internet kullanıcılarına karşı herhangi bir süreç veya program başlatma yetkisine sahip değildirler. Snel.com B.V., müşterileri olası önlemlere karşı uyaracaktır.
12.8 Müşteri, RFC1855 ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt adresinde belirtildiği gibi internet yönetimi kurallarını kabul etmiş sayılır.
12.9 Müşterinin, Snel.com B.V. izni olmadan Snel.com B.V. kullanıcı adı ve şifreyi üçüncü partiyle paylaşma hakkına sahip değildir.
12.10 Müşteri, hizmeti, sözleşmede aksi belirtilmediği sürece yeniden satamaz, yeniden kiralayamaz.
12.11 Snel.com B.V. müşterinin hizmetle bağlantılı olarak kullanabileceği azami miktara limit koyma hakkına sahiptir. Limit aşımı durumunda Snel.com B.V., internet sitesinde belirtilen ek depolama miktarına göre ek ücret uygulama hakkına sahiptir. Gönderim, alım, saklama veya veri değişimi olanaksızlıklarına kartşı Snel.com B.V. sorumlu tutulamaz.
12.12 Müşteri Snel.com B.V.’ye, Snel.com B.V. sistemleri üzerinde dağıtılan, saklanan, iletilen veya kopyalanan müşteri materyallerinde Snel.com B.V. tarafından uygun görülen ve sözleşmeye uygun olan şekilde sınırsız lisans sağlar.
12.13 Yasanın gerekliliklerine ek olarak yetersizlik ve başarısızlıktan kaynaklanan hasarlarlardan Müşterinin kendisi sorumludur.

 

Bölüm 13 Domain isimleri ve IP adresleri
13.1 Snel.com B.V., müşteri’nin alan adı ve IP adresi alımında aracı konumunda hizmet veriyorsa, aşağıdaki maddeler uygulanır.
13.2 Başvuru,tahsis etmeve domain ismi ile IP adresinin olası kullanımı, Hollanda Internet Domain Kayıt Kurumu (SIDN), ICANN, DNS.be, EURid ve RIPE kuralları ve prosedürleri dahilinde olması gereklidir. İlgili kurum, domain ismi ve IP adresi sağlanması konusunda kararı verir. Snel.com B.V., sadece aracı konumundadır, sorumluluk kabul etmez.
13.3 Snel.com B.V. üzerinden yaptığı domain isminin kayıt ettirilip ettirilmediğine dair bilgi müşteriye e-posta ve/veya mektup yoluyla verilecektir. Kayıt ile ilgili fatura, kaydın onaylandığını göstermez.
13.4 Müşteri, Snel.com B.V.’yi domain adı ile ilgili hasarları tazmin ve telafi edeceğini kabul eder.
13.5 Snel.com B.V., Müşterinin domain adı üzerindeki hakkını, üçüncü parti tarafından daha önce alınması sonucu kaybetmesinden, Snel.com B.V.’nin sorumlu olduğu ağır ihmal veya kasıtlı bir şekilde kaybetme durumu hariç, sorumlu değildir.
13.6 Snel.com B.V., müşterisi adına bir domain adı kaydı yaparsa, Snel.com B.V., müşterinin domain adı taşıma, transfer etme veya iptal etme istekleriyle iş birliği içerisinde olacaktır.
13.7 Müşteri, kayıt yetkililerinin, başvuru, tahsis etme veya domain ismi kullanımı ile ilgili kuralları kabul eder.
13.8 Snel.com B.V., müşteri sözleşmesine uymaması durumunda ve müşterinin makul bir süre içinde yazı veya e-posta yoluyla bildirim yapmadığı sürece domain’i erişilemez veya kullanılamaz duruma getirme hakkına sahiptir.
13.9 Snel.com B.V. Müşterisinin ihmali durumunda Sözleşmenin iptal olması halinde, Snel.com B.V.’nin bir aylık süreç içerisinde domain adını iptal etme yetkisi vardır.

 

Bölüm 14 Saklama alanı, Güç kullanımı, Bant genişliği ve Trafik
14.1 Saklama alanı, Güç, Bant Genişliği ve/veya veri aktarımı aksi belirtilmedikçe bir sonraki aya devredilemez.
14.2 Snel.com B.V., Saklama alanı, Güç, Bant Genişliği ve/veya veri aktarımına aylık olarak limit koyar. Ek Saklama alanı, Güç, Bant Genişliği ve/veya veri aktarımı kullanımı için ise Snel.com B.V. internet sitesinde belirtilen miktarda ek kullanım bedeli tahsis edilir. Anlaşılan limitin aşılması halinde Snel.com B.V. sorumluluk kabul etmez.
14.3 Snel.com B.V., tüketilen Saklama alanı, Güç, Bant Genişliği ve/veya veri aktarımı bilgilerini takip eder. Maksimum Saklama alanı, Güç, Bant Genişliği ve/veya veri aktarımı limiti aşıldığında müşteriden ek ücret alınır. Ek olarak kayıt dosyaları ve Snel.com B.V. kayıtları, Saklama alanı, Güç, Bant Genişliği ve/veya veri aktarımı limitlerinin aşıldığına dair delil olarak kullanılabilir.
14.4 Bandwidth Adil kullanım kuralları: Snel.com müşterilerine ücretsiz olarak 20 TB bandwidth kullanmasına olanak sağlar. Ancak müşterilerimiz bandwidth kullanımını bir ay üzerine bölmek zorundadır. Bu demektir ki, gün boyu saatlerce yüksek hız (100 Mbit üzeri) ile bant genişliği kullanmak yasaktır. Müşteri bunu sıkça tekrarladığı takdirde, Snel.com bandwidth hızını 100 Mbit’e kadar düşürme hakkına sahiptir.

 

Bölüm 15 Hizmetlerin Mevcut Olma Durumu
15.1 Snel.com B.V., sistemlerin, ağının ve Snel.com B.V. tarafından saklanan veriler erişimin kesintisiz olarak mevcut olduğundan emin olmak için çalışır. Bu garanti, standart SLA’da belirtilmiştir.
15.2 Snel.com B.V., yazılımını güncel tutmak için çalışır. Yine de Snel.com B.V., sağlanan tüm güncellemeleri veya yamaları, mevcut hizmetin yararına olmaması halinde kurmakla yükümlü değildir.
15.3 Snel.com B.V., müşterilerinin doğrudan veya dolaylı yoldan Snel.com B.V. ağına bağlanmasından emin olması için çalışır. Snel.com B.V., sürekli olarak ağının (veya üçüncü partilerinin) mevcut olacağı garantisini vermez.
15.4  Snel.com B.V., bilgisayar sistemlerinin çalışmasında bir tehlike olduğu görüşünde olursa veya Snel.com B.V. sistemlerinin veya üçüncü partilerin ve/veya ağın üzerinde, virüsler, trojanlar ve benzer yazılımların faaliyeti görülmesi halinde tehlikeyi önlemek için gerekli önlemi almakla yükümlüdür.

 

Bölüm 16 Kişisel Veriler ve Gizlilik
16.1 Snel.com B.V., kişisel verileri belirtilen amaçlar için saklar:
i) Hizmetlerin faturalandırılması;
ii) Snel.com B.V. ağının ve arz kapsamının kullanımını analiz etme ve tanımlama;
iii) Hizmetlerin kötüye kullanımını engelleme ve tanımlama.
16.2 Bir önceki paragrafta belirtilen koşullar dışında Snel.com B.V. yasal olarak bilgilerin verilmesinin gerekliliği dışında kişisel bilgilerinizi üçüncü partilerle paylaşmayacaktır.
16.3 Snel.com B.V. ve Müşteri, Sözleşme öncesi, sırası ve sonrasında güvenilir veya makul seviyede şüpheli olarak işaretlenmeden önce bilgi alışverişi içerisinde olacaktır. Snel.com B.V. ve Müşteri, Sözleşmenin uygulanacağını, çalışanlarına ve üçüncü partilerine söylemelidirler.
16.4 Snel.com B.V., Müşteri tarafından Snel.com B.V. sistemleri üzerinde saklanan ve/veya dağıtılan veriler ile ilgili kararı, mahkeme emri veya yasal hüküm olmadıkça almaz. Bu durumda Snel.com B.V., mümkün olduğu kadar veriyi inceleyerek sınırlama hakkına sahiptir.
16.5 Snel.com B.V. müşterinin gönderdiği kişisel bilgilerin yanlış olduğundan şüphelenirse, müşteriden pasaport yada kimlik kartının ön ve arka yüzünun bir kopyasını isteme hakkına sahiptir. Ayrıca müşteri üstünde aynı kişisel bilgiler olan en son doğal gaz, elektrik, su veya sabit hat telefon faturasının kopyasını göndermek zorundadır.

 

Bölüm 17 Fikri Mülkiyet Hakları
17.1 Hizmetmateryalleri, yazılımlar, analizler, tasarımlar, belgelemeler, görüşler, raporlar, kotasyonlar ve hazırlık materyallerinin tüm fikri mülkiyet hakkı Snel.com B.V. veya lisans sahiplerine aittir.
17.2 Müşteri, yalnızca Sözleşme kapsamındaki kullanıcı hakkı ve sorumluluklarına sahiptir. Müşteri, bir yazılımı veya başka bir materyali çoğaltamaz, yeniden yayınlayamaz.
17.3 Müşteri, materyallerdeki fikri mülkiyet haklarının göstergesini, telif hakkını, ticari markasını ve ticaret ismini, materyalin gizliliğine dair olan notlar da dahil olmak üzere kaldıramaz veya değiştiremez.
17.4 Snel.com B.V., materyallerin korunması amacıyla teknik önlem alma hakkına sahiptir. Eğer Snel.com B.V., bir materyali teknik yoldan koruma altına aldıysa, Müşteri bu materyali değiştirmeye veya kaldırmaya yetkili olamaz.
17.5 Sözleşme kapsamı dışında herhangi bir materyalin yeniden kullanımı veya yayınlanması durumunda telif hakları ihlali kapsamında işlem yapılır. Müşteri, yargıda azaltmaya tabi olmayan ve Snel.com B.V.’ye ödenecek olan ve ihlali iade etme ile ihlale son vermek için yapılacak yasal işlemlerde kullanılmak üzere bin (1,000) euro para cezasına çarptırılır.

 

Bölüm 18 Kurallar ve Şartlardaki Değişiklikler
18.1 Snel.com B.V. kurallar ve şartlardaki maddeleri değiştirme hakkını saklı tutar.
18.2 Düzenlemeler,düzenlemenin Snel.com B.V. tarafından internet sitesinde yayınlanmasının veya elektronik bilgilendirmenin gönderilmesinin ardından otuz (30) gün içerisinde mevcut sözleşmelerde de uygulanır.
18.3 Müşteri, bu koşullarda değişikliği kabul etmediği sürece yeni sözleşmenin uygulamaya konduğu tarih öncesinde sözleşmeyi feshedebilir.

 

Bölüm 19 Devreden Çıkarma
19.1 Snel.com B.V., sağladığı hizmetleri, müşterinin limitlere uymaması ve Kurallar ve Şartlardaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde devreden çıkarma yetkisi bulunmaktadır. Snel.com B.V., Müşteriye durumu bildiren bir uyarı gönderir. Ödeme yükümlülüğü devreden çıkarılma işlemleri sırasında devam eder.
19.2 Hizmet, Müşterinin yükümlülüklerini, Snel.com B.V.’nin verdiği süre içerisinde yerine getirmesi ve hizmetlerin yeniden açılması amacıyla yirmi beş (25) euro ödemeyi kabul etmesinden sonra yeniden açılır.
19.3 Snel.com B.V., hizmetlerini bakım amacıyla geçici olarak devre dışı bırakma hakkına sahiptir.

 

Bölüm 20 Şikayetler
20.1 Genel olarak faturalar ile ilgili itirazlar ve şikayetler Snel.com B.V.’ye, faturanın veya ürünün alımından sonra sekiz (8) gün içerisinde bildirilmelidir. Bu sürenin dolmasından sonra Snel.com B.V. yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılır ve Müşterinin faturayı veya ürünün doğruluğunu kabul etmiş sayılır.
20.2 Şikayetler, Müşterilere ödemeleri durdurma hakkı tanımaz.
20.3 Eğer bir şikayette Snel.com B.V. haklı ise aşağıdaki seçimleri yapma hakkına sahiptir;
i) Faturayı yeniden gözden geçirip duruma göre miktarı yükseltebilir;
ii) Bir ürünü aynı özellikteki ürünle değiştirebilir veya tamir edebilir;
iii) Teslimatı geri alabilir ve Müşteriye hasarları ödemesi konusunda herhangi bir yükümlülük vermeden anlaşmayı feshedebilir;
iv) Müşteri, Snel.com B.V.’ye eksiklikleri onarmak için şans verebilir;
v) Müşteriye giden veya Müşteriden geri gelen bir ürünün masrafları açısından müşteri için risk bulunmaktadır. Snel.com B.V. yalnızca geri gönderim ile ilgili bir bildirimin yazı veya e-posta yoluyla Snel.com B.V.’ye gönderilmiş olması halinde ve Snel.com B.V.’nin belirtmiş olduğu adrese orjinal paketi ile ve hasarsız bir şekilde gönderilmesini kabul eder.
vi) Yazılımın mührü açıldıysa iade alınmaz.

 

Bölüm 21 Garanti
21.1 Snel.com B.V., verdiği hizmetlerin kalitesinin, sattığı ürünlerin kalitesini ve kararlılığını aşağıda belirtilen durumları aşmadığı sürece garanti eder.
21.2 Gerçekleştirilmiş bir onarımın iki (2) ay süreyle geçerli garantisi vardır. Sözleşmede aksi belirtilmediği sürece ürünlerde iki (2) yıl garanti uygulanır.
21.3 Eğer Müşteri, Snel.com B.V. ile tamir için anlaştıysa ve anlaşmadan sonra üç ay içinde sonuçlanmaması halinde müşteri Snel.com B.V. lehine verilen onarım kararını feragat etmiş sayılır. Müşteri Snel.com B.V.’yi üçüncü partilerden bu konu ile ilgili bir iddiaya karşı tanzim eder.
21.4 Snel.com B.V. kaynaklı hatalarda ve kusurlarda Müşteri bu bölümde açıklandığı gibi garanti dahilindedir. Ürün en kısa zamanda Snel.com B.V. tarafından onarılır, yenisi ile değiştirilir veya ücret geri verilir.
21.5 Müşteri, Snel.com B.V. tarafından belirlenen bir adrese, kendi hesabından tamir veya değişim amaçlı uygun ürünü gönderecektir.
21.6 Snel.com B.V.’nin ürünleri dışındaki garanti belgeli ürünler, Kurallar ve Şartlarda belirtildiği ölçüde garantiye dahil edilir.
21.7 Müşterinin, aşağıdaki koşullarda garanti hakkı bulunmamaktadır:
i) Müşteri ürünün bakımını yapmadıysa;
ii) Müşteri ürün üzerinde Snel.com B.V. tarafından yapılmamış, tamir dahil olmak üzere, değişiklikler yaptıysa;
iii) Üründe dikkatsiz kullanım, yanlış bağlama, yanlış voltaj, yıldırım, nem, doğal afet gibi diğer sebeplerden oluşan zararlar mevcutsa;
iv) Ürünün bakımı, kullanma klavuzunda belirtildiği gibi yapılmadıysa;
v) Ürün, uyumsuz veya yanlış aksesuarlarla kullanıldıysa;
vi) Müşteri, ürünlere ihmalkar davrandıysa.

 

Bölüm 22 Son madde
22.1 Mahkemenin bir veya daha fazla maddenin yanlış olduğu kararını verirse, bu sözleşmenin diğer bütün bölümleri tamamen geçerlidir ve Snel.com B.V. ile Müşterinin, yanlış olan kısımları yenileyerek yeni bir sözleşme yapma konusunda anlaşmaya varmaları gereklidir.
22.2 Müşteri ve Snel.com B.V. arasındaki her sözleşme Hollanda kanunlarında geçerlidir.
22.3 Genel Koşullar,Rotterdam Ticaret Odası tarafından tahakkuk edilmektedir.22.4 Snel.com B.V., Müşteriye karşı başka bir mahkeme öncesinde celpname verme hakkını saklı tutar.

 

 SnelServer.com 'u tercih etmeniz için size 12 sebepten 4 'ü

Mükemmel fiyatlar

SnelServer.com olarak, en güncel ve güçlü donanımları ücretsiz IP KVM desteğiyle beraber uygun fiyatlardan sunan hosting sağlayıcılarındanız. En üstün sunucu performansının keyfini çıkaracağınız hosting fırsatlarını, en iyi fiyatlardan sunuyoruz. SnelServer.com size farklı işletim sistemleri ve geniş bir sunucu seçeneği sağlar. Bütçenize ve ihtiyaçlarınıza göre dual core, quad core, dual quad core, hexa core ve dual hexa core dedicated sunucularımız arasından seçim yapabilirsiniz.

 

Kontratsız

SnelServer.com ile esnek, hızlı ve yüksek performanslı sunucuların keyfini çıkarmak için kontrat yapmanıza gerek yoktur. Sunucunuzu yenilemeyerek herhangi bir yükümlülük olmadan basitçe iptal edebilirsiniz. Dedicated sunucunuz son kullanma tarihinde otomatik olarak yenilenecektir. Bir kontrattan ziyade, hizmetlerimizden memnun olduğunuz için kalmanızı istiyoruz.

Native IPv6

IPv4 adresleri hızla tükenirken, native IPv6 için hazırlanmak gerekiyor. Tüm sunucularımız standart olarak ters DNS kayıtlı IPv6 sağlar. Bu tüm yapımızın IPv6 desteklediği anlamına gelir. Native IPv6 tabanlı dedicated sunucular yarının gerçeğidir. Sunucunuzu aktive ettiğiniz andan itibaren IPv6 adresinizi kullanmanıza olanak sağlıyoruz.

Özel oluşturulmuş sunucular

Müşterilerimizin tüm farklı hosting ihtiyaçlarını karşılıyoruz. SnelServer.com 'da seçeceğiniz donanım, bellek ve işlemci kombinasyonuyla kendi dedicated sunucunuzu oluşturabilirsiniz. Kullanıcı dostu sürekle bırak yapılandırma aracımızla, kendi dedicated sunucunuzu tamamen kendi ihtiyaçlarınıza göre oluşturabilirsiniz. Tek yapmanız gereken ihtiyacınız olan bileşenleri seçmek ya da sürüklemek. Özel oluşturulmuş sunucu seçeneklerimiz IT ihtiyaçlarınızı tam anlamıyla karşılayan çözümler oluşturmanıza olanak sağlar.

DEVAMI